top of page

Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, Instytutu Edukacji Artystycznej warszawskiej APS. Dyplom  mgr sztuki z malarstwa zrealizowany w pracowni prof. Wróblewskiej, w 2012 roku. Dyplom mgr Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych o specjalności arteterapia, w 2012 roku. Autorka programów terapii przez sztukę. Laureatka programu Kreator Innowacyjności realizowanego w San Francisco na Uniwersytetach Stanford, oraz Berkeley. Współpracuje z galeriami Saatchi Art, Singulart, oraz domami aukyjnymi: Desa, Art in House, Galeria 101 Projekt, Libra. Mieszka i pracuje w Warszawie. Prace artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą. 

Dorota Wiankowska, Galeria Fibak, 2014:

Twórczość Urszuli Teperek skupiona jest wokół fenomenu ludzkiego bytu, a w szczególności postaci kobiety. Prace artystki  są przestrzenią wolności niczym z pogranicza jawy i snu, realności i iluzji, świadomości i nieświadomości. Są bramą do wolności artystki i jednocześnie oknem na świat kobiecych emocji dla widza. Ta wolność realizuje się w malarskiej podróży artystki.  Proces powstawania obrazu jest jednocześnie wyprawą w głąb myśli. Tak jak i one, materia malarska również ulega nagłym zmianom pod wpływem pewnych refleksji, czy skojarzeń. Proces twórczy jest podróżą w nieznane również dla artystki, co nadaje mu magii, której się poddaje. Aura ta jest przenoszona następnie na widza, odbiorcę, interpretatora. Artystka dokonuje analizy rzeczywistości, a następnie syntezy, po czym przenosi ten proces na płótno. Akt tworzenia i jego rezultat materializują się w postaci czystego, często minimalistycznego obrazu. Prace wyczyszczone są ze zbędnych elementów. Poprzez syntezę artystka dąży do uchwycenia esencji, wyabstrahowania, wyodrębnienia, tego co najważniejsze, oddania nastroju, emocji, relacji. Redukcja koloru powoduje oderwanie obrazu od rzeczywistości, tak aby wzrok widza dryfował i skupiał się na kształtach, formach, a kolor nie dekoncentrował, nie wprowadzał konfliktu, tylko subtelnie tworzył nastrój i pobudzał emocje. Jest to podróż w inny wymiar, odległy i trochę nierzeczywisty. Zredukowane kolory są alegorią ciszy, spokoju i bezkresnej przestrzeni.  Punktem wyjściowym jest obserwacji natury, aby następnie zmienić ją i przekształcić, uprościć i wyczyścić. 

Wystawy indywidualne:

2016 Hotel Bristol, "Sztuka w Biznesie”, Krakowskie Przedmieście, Warszawa

2016 Wszystko płynie, Chłodna 2, Warszawa

2015 Malarstwo,  Chłodna 2, Warszawa

2014 Malarstwo, Polyester, Freta 49/51 Warszawa

2014 Mały Wojtek, Bracka 20, Warszawa

2013 Wszystko płynie, Polyester, Freta 49/51 Warszawa

Wystawy zbiorowe:

2021 CSW Zamek Ujazdowski, wystawa zbiorowa "Ogród Sztuki"

2012 Galeria Centrum Promocji Kultury, Warszawa, Dyplomy 2012

2012 Salon Owalny Wystawa dyplomowa, Warszawa 

2011 Galeria APS, Instytut Edukacji Artystycznej APS, Warszawa 

2011 Galeria Zadra, Freta 44/46 Warszawa, „IV Konkurs Malarski”

 

 

 

 PLAŻA

Cykl PLAŻA to synteza i minimalizm formy i koloru. Obrazy są wyczyszczone ze zbędnych elementów. Poprzez syntezę dążę do uchwycenia esencji, wyabstrahowania, wyodrębnienia, tego co najważniejsze, oddania nastroju, emocji, relacji. Redukcja koloru powoduje oderwanie obrazu od rzeczywistości, tak aby wzrok widza dryfował i skupiał się na kształtach, formach, a kolor nie dekoncentrował, nie wprowadzał konfliktu, tylko subtelnie tworzył nastrój i pobudzał emocje. Jest to podróż w inny wymiar, odległy i trochę nierzeczywisty. Zredukowane kolory, których użyłam są alegorią ciszy, spokoju i bezkresnej przestrzeni. Rozpoczęłam od obserwacji natury, aby następnie zmienić ją i przekształcić, uprościć i wyczyścić. 

bottom of page